RGPD - PROTECCIÓ DE DADES 

93 211 23 99

1/3
“Una ciutat és un cos i una ment, una estructura física, així com un repositori d'idees i d'informació”
 

David Byrne

TRUCA ARA

RGPD és aplicable a partir de maig'18

PROCEDIMIENT

Què pot suposar el tractament de Dades Personals per als drets i les llibertats dels interessats?

Anàlisi de tractament de dades 

S'identifiquen els fitxers de dades personals que fa servir l'empresa. Es pot sol·licitar a la AEPD informació dels fitxers prèviament registrats per adaptar el sistema a RGPD.

Nivell de seguretat aplicable

Es determina el nivell aplicable a l'empresa quan es coneixen els fitxers i en funció de la naturalesa de les dades de caràcter personal que contenen. S'estableixen les mesures de seguretat organitzatives i tècniques en funció de la valoració de risc.

 

Inscripció de fitxers

S'inscriuen els fitxers a l'Agència de Protecció de Dades i s'obtenen els respectius certificats, és a dir, es registren les activitats de tractament.

 

Document de Seguretat

Es confecciona el Document de Seguretat adaptada a les necessitats de l'empresa. S'identifica la base jurídica dels tractaments que realitza i les mesures de seguretat que  realitza.

Adaptació de documentació

Es verifica la informació que es proporciona als interessats. Es modifiquen d'acord al Reglament tots els documents en els quals es recullen dades personals i aquells per la redacció dels quals han estat necessàries. En tals documents, s'ha de informar al titular de les dades sobre la finalitat per la que s'adquireixen i l'existència d'un fitxer de dades sobre el qual es pot realitzar consulta, modificació, cancel·lació o oposició.

Pàgina web i xarxes socials

Redacció d'Avís Legal, de Política de Privacitat i de Cookies per a l'adaptació a la RGPD i LSSI del lloc web, els perfils corporatius en xarxes socials i les comunicacions electròniques comercials.
 

CONTACTA'NS AHORA

A partir de maig de 2018 s'aplica el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en vigor al maig de 2016. Modifica algunes aspectes del règim actual i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades tenint en compte les circumstàncies pròpies de l'organització.

 

Principi de responsabilitat proactiva

És necessari aplicar mesures tècniques i organitzacions adequades que garanteixin i puguin demostrar que el tractament és conforme amb el Reglament.

  • Analitzar quines dades es tracten, amb quines finalitats es duen a terme i quin tipus d'operacions de tractament es realitzen.

  • Determinar de forma explícita la forma en què s'aplicaran les mesures previstes.

  • Assegurar-se que aquestes mesures de seguretat són les adequades per complir el Reglament.

  • Poder demostrar davant els interessats i davant les autoritats de supervisió la gestió de conformitat amb el RGPD.

 

Enfocament de risc

  • Les mesures per garantir el compliment de la RGPD han de tenir en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com el risc per als drets i llibertats de les persones.

  • L'aplicació de les mesures previstes pel RGPD s'ha d'adaptar, a les característiques de l'empresa. Algunes de les mesures s'aplicaran només quan existeixi un alt risc per als drets i llibertats, mentre que altres hauran de modularse en funció del nivell i tipus de risc que els tractaments presenten.

Serveis:

  • Encàrrec de Tractament de Dades Personals

 

Prendre mesures organitzatives i tècniques des del primer moment del disseny d'un tractament, producte o servei per garantir la integritat de la informació, permetre la recuperació en cas d'incidència i evitar l'accés no autoritzat.

¡Bien! Mensaje recibido