PROPIETAT
 INTEL.LECTUAL

Drets d'autor de caràcter personal i patrimonial

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

ESTEM AQUÍ PER AJUDAR-TE I ASSESSORAR-TE                                                           >>

93 211 23 99

Protección de la apariencia y creación de un activo

Propietat Intel·lectual / Copyright

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que et pertany com autor per la creació d'una obra literària, artística o científica (art. LPI) i que t'otorga  drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes per la Llei.  Implica que l'obra no pot ser usada sense la teva autorització prèvia, onerosa i gratuïta.
Et correspon l'exclusiva dels drets d'explotació de l'obra en qualsevol de les seves formes.  Les principals són:

  • Reproducció: fixació de l'obra en un mitjà de comunicació i l'obtenció de còpies.

  • Distribució: posada a disposició del públic l'original o còpies.

  • Comunicació pública: tot acte pel qual una pluralitat de persones poden tenir accés a l'obra sense la prèvia distribució dels seus exemplars.

  • Transformació: traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la forma de la qual es deriva una obra diferent.

 

Els drets d'explotació com autor duren tota la teva vida i 70 anys més, moment en el qual l'obra passa a ser de domini públic i pot ser utilitzada per qualsevol sempre que respecti l'autoria i la integritat.
Els drets d'explotació són transmissibles a qualsevol persona física o jurídica. Tota cessió s'ha de formalitzar per escrit i ser elevat a escriptura pública.
 

®

SOGEMA   K

Avinguda de les Corts Catalanes, 5-7  1º
08173 Sant Cugat del Vallés – Barcelona
Tel. 93 211 23 99  -  Fax 93 504 10 51

E-Mail         sogemark@sogemark.com

Propiedad Industrial, SL

© 2019 por Sogemark.
 

  • Facebook Social Icon