MARCA EUROPEA, NACIONAL I INTERNACIONAL

Signe distintiu del teu producte o servei al mercat

MARCA - C

ESTEM AQUÍ PER AJUDAR-TE I ASSESSORAR-TE                                                           >>

93 211 23 99

Marca (Llei Espanyola)
S'entén per marca tot signe o mitjà que serveix per distingir al mercat productes o serveis d'una persona (física o jurídica), de productes o serveis similars als d'una altra persona.
Amb el registre s'adquireix la seva protecció que no s'aconsegueix amb el simple ús anterior.
La seva durada màxima és indefinida i es renoven els seus drets cada deu anys de la data de sol·licitud.

Classificacions
NOM COMERCIAL:  Denominació per identificar una empresa en la seva activitat comercial i que la distingeix de les activitats idèntiques o similars. La seva és indefinida i els seus drets es renoven cada deu anys des de la data de sol·licitud

INVESTIGACIÓ: Sol.licitar la investigació abans de procedir a la sol.licitud d'una marca o nom comercial. 

Marca Europea (EUIPO)
Es podran constituir com a marques Europees, tots els signes que puguin ser objecte d'una representació gràfica, en particular, les paraules, incloent els noms de personatges, lletres, xifres, o representacions gràfiques.
El seva sol·licitud et permet protegir Mitjançant un sol registre en tot el territori de la Unió Europea, és factible de, els 28 països membres.
El seu caràcter unitari t'atorga com a titular el dret exclusiu que et permetrà prohibir a tercers l'ús de la teva marca en totes les activitats comercials.
El caràcter unitari de la marca europea simplifica els tràmits a l'hora que redueix els costos.
La durada de la marca europea és de 10 anys des de la data de presentació de la sol·licitud. El registre pot ser renovat indefinidament per períodes de 10 anys.


Marca Internacional (OMPI)
Arranjament de Madrid i Protocol de Madrid és un procediment per obtenir el registre d'una marca en qualsevol Estat signatari de l'Arranjament i / o Protocol de Madrid. Es requereix com a condició prèvia que la marca estigui registrada o sol.licitada al país d'origen.Avantatges del registre d'una marca

  •     Protegeix el valor de la marca

  •     Defensa enfront de marques rivals

  •     Defineix els drets

  •     Evita la falsificació i el frau

Protección de la apariencia y creación de un activo

®

SOGEMA   K

Avinguda de les Corts Catalanes, 5-7  1º
08173 Sant Cugat del Vallés – Barcelona
Tel. 93 211 23 99  -  Fax 93 504 10 51

E-Mail         sogemark@sogemark.com

Propiedad Industrial, SL

© 2019 por Sogemark.
 

  • Facebook Social Icon